Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Ιταλικά
  • Ισπανικά

Μνημεία Ύστερης Περιόδου

Η Παναγία η Ναυπακτιώτισσα και η περγαμηνή του Παλέρμο
Στο αρχείο της Regia Capella Palatina στο Παλέρμο της Σικελίας φυλάσσεται βυζαντινή περγαμηνή και φέρει αντίγραφο καταστατικού θρησκευτικής αδελφότητας του 11ου αιώνα με έδρα τη Θήβα και μικρογραφία της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου Ναυπακτιτίσσης, που φυλασσόταν στο όμώνυμο μοναστήρι. Η λατρεία της Παναγίας της Ναυπακτιώτισσας είχε έδρα το Μητροπολιτικό Ναό της Πόλης και ευρύτερη διάδοση στο χώρο της Στερεάς Ελλάδας κατά την ύστερη Βυζαντινή περίοδο. Η συγκεκριμένη θρησκευτική αδελφότητα φέρει ως έτος ίδρυσης το 1048. Ο ναός δέχτηκε σημαντικές δωρεές και προνόμια από τους αυτοκράτορες της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής Περιόδου, ιδιαίτερα της δυναστείας των Κομνηνών, ενώ σώζεται και χρυσόβουλλο του Θεοδώρου Αγγέλου Κομνηνού Δούκα (1228) με απόφασή του για ενίσχυση του ναού και φορολογικές απαλλαγές. Οι Ανδεγαυοί και οι Βενετοί σεβάστηκαν και υιοθέτησαν μάλιστα τη λατρεία της Παναγίας, η οποία, στον εικονογραφικό τύπο της δεόμενης Θεοτόκου, όπως και στην περγαμηνή, υιοθετήθηκε και στην Ιταλία ως Madonna di Lepanto.