Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Ιταλικά
  • Ισπανικά

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία

Βιβλιογραφία

Η Ναύπακτος στην αρχαιότητα
• Αλεξοπούλου, Γ., «Ελληνικό Βελβίνας – Ναός Ποσειδώνος», Ναυπακτιακά 13, 2002-2003, σ.47-68.
• Γκιόλιας, Μ., Οι Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου, ο Θουκυδίδης και οι Ευρυτάνες, Ανάτυπο: Ναυπακτιακά, τ.6 (1992-93), σ. 35-67
• Ehrenberg V., “Pericles and His Colleagues between 441 and 429 B. C.”, The American Journal of Philology, Vol. 66, No. 2 (1945), pp. 113-134.
• Klaffenbach G., Inscriptiones Graecae IX, III, αρ. 612-623 & 631-640.
• Krentz P., Sullivan Ch., “Historia The Date of Phormion's First Expedition to Akarnania”, Zeitschrift für Alte Geschichte, Bd. 36, H. 2 (2nd Qtr., 1987), pp. 241-243.
• Merker, I.L.,The Achaians in Naupaktos and Kalydon in the Fourth Century, Hesperia 58, n.3, 1989, 303-311.
• Παπαχατζής Ν., Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, Βοιωτικά και Φωκικά, Αθήνα 1992.
• Pomtow, Hans, Die dreiseitige Basis der Messenier und Naupaktier zu Delphi, Jahrbücher für class. Philol., Heft 11, 1896, σ. 505-769
• Ορλάνδος, A.K., «Ανασκαφαί εν Μολυκρείω της Αιτωλίας», ΑΔ 9 (1924-25), Παράρτημα σ. 54-55.
• Σαράντη, Φ., “Τα αρχαία ιερά του Ασκληπιού στη Ναύπακτο και Σκάλα”, Ναυπακτιακά 13 (2002-2003), σ. 69-85
• Vischer, Wilhelm, Lokrische Inschrift von Naupaktos aus der Sammlung Woodhouse / nach der Originalausgabe von J.N. Oikonomides bearbeitet, Bonn
• Westlake H. D., “Seaborne Raids in Periclean Strategy”, The Classical Quarterly, Vol. 39, No. 3/4 (Jul. - Oct., 1945), pp. 75-84.
• Whitehead I., “The Periplous”, Greece & Rome, Second Series, Vol. 34, No. 2 (Oct., 1987), pp. 178-185.
• Woodhouse W. “Aetolian Inscriptions”, JHS 13 (1892-93), 338-341.
• Woodhouse W., Aetolia, its geography, topography antiquities, Oxford 1897, 311-316

Η Ναύπακτος στη Βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο και στη Λατινοκρατία
• Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, Η Ναύπακτος και η περιοχή της κατά την Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή εποχή (325-1820) :. Β' Επιστημονικο Συνέδριο, Ναύπακτος 17-18-19 Οκτωβρίου 1997, Αθήνα : Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, 2000-2001.
• Fine, John, V.A., jr., The Late Medieval Balkans, A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, Univ. of Michigan Press 1994
• Κονιδάρης, Γ., Παλιά και νέα Ηπειρος : συμβολή εις την ιστορίαν των Μητροπόλεων Νικοπόλεως-Ναυπάκτου και Δυρραχίου, Αθήνα 1995, Ανάτυπο: Θ Διεθν. Βυζαντ. Συνεδρίου, τ.2
• Mc Nicol, D., The Despotate of Epirus, 1267-1479, Cambridge 1984 (repr.2010)
• Σαββίδη, Α. Γ., «Η Ναύπακτος από τα πρωτοβυζαντινά χρόνια ως την οθωμανική κατάκτηση του 1499)», Πρακτικά Α' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991, 246-271
• Soustal - J. Koder, Nikopolis und Kephallenia, T.I.B. 3 (1981), 210 κ.ε.

Η Ναύπακτος στην οθωμανική περίοδο
• Πετρονώτης, Α., «Οθωμανικά αρχιτεκτονήματα Ναυπάκτου», Ναυπακτιακά 6 (1992/93), 221-352.
• Ραπτόπουλος, Σ., «Το λουτρό του κάστρου φρουρίου Ναυπάκτου», Ναυπακτιακά 10 (1998/99) 2ος ημίτομος, κυρίως 30-46

Η Ναύπακτος στη νεότερη περίοδο
• Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, Η Ναύπακτος και η περιοχή της την περίοδο 1821-1941:Γ' Επιστημονικό Συνέδριο, Ναύπακτος 15-16-17 Οκτωβρίου 2004. 1ος ημίτομος & 2ος ημίτομος, Αθήνα 2009

Οχυρωματική αρχιτεκτονική
• Βασιλάτος, Ν. , Κάστρα της Ελληνικής γης, Αθήνα, 1991, 64-85
• Λιανός, Ν., “Architettura Militare del XVII-XVIII sec. Interventi costruttivi nelle fortezze del Peloponneso durante il secondo periodo dell’ occupazione Veneziana” («Οχυρωματική Αρχιτεκτονική: κατασκευαστικές επεμβάσεις κατά την περίοδο της Δεύτερης Ενετοκρατίας στην Πελοπόννησο (1684-1715)») αδημοσίευτη διδ. διατριβή
• Παραδείσης, A., Fortresses and castles of Greece : western central Greece (Aetolia, Akarnania, Naupaktia, Eurytania), Epirus, Peloponnese, Athens 1974

Μνημεία Ναυπακτίας
• Αθανάσιος, μητροπολίτης Φωκίδος (080), Καλονάρος, Πέτρος Π., Η ιερά Μονή της Υπεραγίας Θεοτόκου η επιλεγομένη Βαρνάκοβα : ιστορία, τέχνη, έγγραφα : μετά διαφόρων άλλων ιστορικών ειδήσεων περί των μοναστικών ιδρυμάτων και του κλήρου και περί των επαρχιών Δωρίδος και Ναυπακτίας. Άμφισα 1957
• Αθανασούλης, Δ. - Ανδρουδής, Π., «Παρατηρήσεις στην οικοδομική ιστορία του "λουτρού" του Κάστρου της Ναυπάκτου», Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο 2004.
• Βασιλακέρης, Α. & Φουντούλη, Μ., «Το Ασκητήριο των Αγίων Πατέρων στη Βαράσοβα Αιτωλίας”, Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο 2004, 535-548.
• Γεωργοπούλου-Βέρρα, M., Το Κάστρο της Πάτρας, Αθήνα, 2000.
• Δελημαρής, Ι. «Η Βαράσοβα και τα μνημεία της», Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, 549-558
• Δημητρίου, Β., Κουλουμπής, Α., Η Ναυπακτία σαν παραμύθι..., Πατραις 1939
• Dietz, S., Kolonas, L., Moschos I. & Houby-Nielsen, S., “Surveys and Excavations in Chalkis Aetolias, 1995-1996. First preliminary report”, PDIA II, 1998, 232-317.
• Dietz S. & Houby-Nielsen, S., “Chalkis”, AR 44, 1998, 43-44.
• Dietz, S., Kolonas, L., Houby-Nielsen, S., Moschos I. & Eiring, J., “The Greek-Danish Excavations in Aetolian Chalkis 1997-1998. Second Preliminary Report”, PDIA III, 2000, 219-307.
• Dietz S. & Houby-Nielsen, S., “Chalkis”, AR 46, 2000, 47-48.
• Dietz, S., Kolonas, L., Houby-Nielsen S. & Moschos, I., The Greek-Danish Excavations in Aetolian Chalkis 1999-2001. Third Preliminary Report, PDIA IV, 2002
• Dietz, S., “Greek-Danish surveys and excavations in ancient Chalkis - Aetolia”, Πρακτικά Α' Αρχαιολογικής Συνόδου Νοτιάς και Δυτικής Ελλάδας, Πάτρα 10-12 Ιουνίου 1996, Αθήνα 2003
• Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, “Τα Ναυπακτιακά μνημεία του παρελθόντας και η ένταξή τους στις λειτουργίες του παρόντος”, Γ' Πολιτιστική Συνάντηση, Ναύπακτος 20-21 Οκτωβρίου 2001. Η δυναμική του Πατριδοτοπικού-Πολιτιστικού Κινήματος. Τα εικοσάχρονα της Εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας. Δ' Πολιτιστική Συνάντηση, Ναύπακτος 2 Νοεμβρίου 2002, Αθήνα 2004
• Houby-Nielsen, S., Moschos I. & Gazis, M., “Chalkis”, AR 45, 1999, 41-42, εικ. 50.
• Ζωγάκη, Αθ., «Ψηφιδωτό από τη Ναύπακτο», Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο 2004, 473-486.
• Κολώνας, Λ., “Η Μακύνεια μέσα από τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες”, Ναυ¬πακτιακά ΣΤ', 1992-93, 79-95.
• Κολώνας Λ., «Η Μακύνεια μέσα από τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες”, Ναυπακτιακά 6, (1992-93), σ.79-95.
• Κωνστάντιος, Δ., «Ναύπακτος: Ανασκαφικές εργασίες», ΑΔ 37 (1982): Χρονικά, 278, πίν. 179 α,β. Δ. Κωνστάντιος, Δ., «Ναύπακτος: Ανασκαφικές εργασίες», ΑΔ 38 (1983): Χρονικά, 250.
• Κωνστάντιος, Δ., «Βυζαντινά μνημεία Αιτωλοακαρνανίας: Προστασία, Ερευνα», Πρακτικά Α' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Αγρίνιο 1991.
• Κωστή, Ιω., «Νέα αρχαιολογικά στοιχεία απο το κάστρο της Ναυπάκτου», Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο 2004, 587-600.
• Μαρίνου, Γ. Α., «Η αρχιτεκτονική της Ναυπάκτου κατά την Ενετοκρατία και την Τουρκοκρατία», ΗΧ 27 (1985), 27 κ.ε.
• Μόσχος, Ι., Μακύνεια και Χαλκίδα. Τα μνημεία της Ναυπακτίας στο στάδιο της ανάδειξης, Ναυπακτιακά ΙΓ (2002-2003).
• Μόσχος, Ι. Ι., «Κάτω Βασιλική – Κάστρο Πάγκαλης - Μακύνεια», Ναυπακτιακά 13, 2002-2003, σ. 87-108.
• Νικολάου, Η. Κ., «Χαρακτικά και πολεοδομικά σχέδια της Ναυπάκτου», Ναυπακτιακά 6 (1992/93),545-571.
• Παζαράς, Θ., Ανάγλυφες σαρκοφάγοι και επιτάφιες πλάκες της Μέσης και Ύστερης Βυζαντινής περιόδου στην Ελλάδα, Αθήνα 1988.
• Παλιούρας, Αθ. Δ., Βυζαντινή Αιτωλοακαρνανία. Συμβολή στη Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή μνημειακή τέχνη, έκδ. Ιφιτος, (Β έκδοση βελτιωμένη), Αθήνα 2004, 183-185.
• Παπαγεωργίου, Β., «Σωστική ανασκαφή οικοπέδου ιδ. Σαμαλέκα στη Ναύπακτο», υπό έκδοση στα Πρακτικά της Α' Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996.
• Παπαγεωργίου, Β., «Παλαιοχριστιανική Ναύπακτος: όψεις της πόλης μέσα από ανασκαφικές μαρτυρίες», Πρακτικά της Α' Αρχαιολογικής Συνόδου Νότιας και Δυτικής Ελλάδος, Πάτρα 9-12 Ιουνίου 1996.
• Παπαδοπούλου, Β., «Βυζαντινή κεραμική από τη Ναύπακτο», Ναυπακτιακά 10 (1998/99) 2ος ημίτομος, κυρίως 274
• Παπαδοπούλου, Β., «Βυζαντινά ανάγλυφα αρχιτεκτονικά μέλη στην αρχαιολογική συλλογή Ναυπάκτου», Ναυπακτιακά, 6 (1992-93), 179-199.
• Παπαγεωργίου, Β., «Παλαιοχριστιανική Ναύπακτος» Πρακτικά Β' Αρχαιολογικού και Ιστορικού Συνεδρίου Αιτωλοακαρνανίας, Β τόμος, Αγρίνιο 29-31 Μαρτίου 2002, Αγρίνιο 2004, 459-472.
• Σαράντη, Ε., “Μακύνεια”, ΑΔ 48 (1998) Β1 Χρονικά, σ. 141-142, σχ. 13.
• Χαλατσής, Γ., Ναύπακτος, Πάτρα 1991
• Χριστόπουλος, Π.Φ., “Η Εβραϊκή κοινότης Ναυπάκτου”, Ανάτυπο: Επετηρίς Εταιρείας στερεολλαδικών μελετών, τ.1 (1968), σ. 277-300

Το ιστορικό υπόβαθρο της Ναυμαχίας
• Anderson, R.C., Naval Wars in the Levant, 1559-1853, Liverpool 1952
• Βασιλόπουλος, Δαμασκηνός αρχιμ., Η ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου 1571, Αδελφότης Μεταμορφώσεως Σωτήρος Ναυπάκτου, Ναύπακτος 1998
• Benzoni, G., Il Mediterraneo nella seconda metà del '500 alla luce di Lepanto, Florence 1974
• Bicheno, H., Crescent and Cross: the Battle of Lepanto 1571, London 2004 [και σε ελληνική μετάφραση: Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571): Η κρισιμη σύγκρουση του σταυρού και της ημισελήνου, μτφ. Χ. Τσαλιγοπούλου, Εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2006]
• Büyüktuğrul, A., “Preveze Deniz muharebesine ilişkin gerçekler”, Beleten 37, 1973
• Chambers, D., War, Culture and Society in Renaissance Venice, London 1993
• De Lamar Jensen, “The Ottoman Turks in Sixteenth Century French Diplomacy”,The Sixteenth Century Journal, Vol. 16, No. 4 (Winter, 1985), pp. 451-470
• Housley, N., The later Crusades: 1274-1571, Oxford 1992
• Kamen, H., Philip of Spain, London 1997
• Χασιώτης Ι.Κ., Οι Ελληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου : εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του Κυπριακού πολέμου (1568 - 1571), Θεσσαλονίκη 1970
• Μπαμπάκος, Άγγελος, Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και τα αίτια τα προκαλέσαντα την συμμαχίαν των Δυτικών Δυνάμεων εναντίον της Τουρκίας, Αθήνα 1974
• Gazioglou, A., C., The Turks in Cyprus: A Province of the Ottoman Empire (1571-1878), London 1990
• Glete, J., Warfare at Sea: 1500-1650, London 2000
• Goffmann, D., The Ottoman Empire and Early Modern Europe, Cambridge 2002
• Isom-Verhaaren, Allies with the infidel: The Ottoman and French alliance in the sixteenth century, London 2011
• Parker, G., Philip II, London 1979
• Parker, G., The Grand Strategy of Philip II, London 1998
• Petrie, Sir Charles, Don Juan of Austria, London 1967
• Setton, K.M., The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1984
• Tamborra , Α., Gli Stati italiani, l'Europa e il problema turco dopo Lepanto
• Valente, G., Vita di Occhiali, Milano 1960

Η ναυμαχία
• Capponi, N., Victory of the West: The Story of the Battle of Lepanto, London 2006
• Hess, A. C., The Battle of Lepanto and Its Place in Mediterranean History, Past & Present, No. 57 (Nov., 1972), pp. 53-73] • Hopkins, T.C.F., Confrontation at Lepanto: Christendom vs Islam, 2007
• Konstam, Angus, Lepanto 1571: The Greatest Naval Battle of the Renaissance, Osprey, 2003.
• Petacco, A., La Croce e le Mezzaluna. Lepanto 7 Ottobre 1571: Quando la Cristianita respinse l' Islam, Roma 2005 [και σε ελληνική μετάφραση: Ο σταυρός και η ημισέληνος. Ναύπακτος 7 Οκτωβρίου 1571: Όταν η χριστιανοσύνη απώθησε το Ισλάμ, μτφρ. Ηλ. Παπαστεφάνου, εκδ. Ωκεανίδα, Αθήνα 2006]
• Rosell, Gayetano, (1817-1883), Ιστορία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου και κρίσεις για τη σημασία και τις συνέπειες εκείνου του συμβάντος, Μετάφραση από τα Ισπανικά Μάγιας - Μαρίας Ρούσσου, Ιωάννινα 1975, Ανάτυπο: Ηπειρωτική Εστία
• Σταυρογιαννόπουλος Β., Ναυμαχία Ναυπάκτου, 7-10-1571, μεταξύ Χριστιανικού και Οθωμανικού στόλου, Ανάτυπο: Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις, μηνός Δεκεμβρίου 1972, Αν
• Yildirim Onur, “The battle of Lepanto and its impact on Ottoman history and historiography”, in R.Cancila (ed.) Mediterraneo in Armi, Palermo 2007 Ναυτική τέχνη, ναυπηγική και οπλισμός
• Anderson, R.C., Naval Wars in the Levant, 1559-1853, Liverpool 1952
• Anderson, R.C., Oared Fighting Ships, London 1976
• Beeching, J., The Galleys at Lepanto, London 1982
• Bostan, I., Kürekli ve Yelnekli Osmanli Gemileri, Istanbul 2005
• Davis, R.C., Christian Slaves, Muslim Masters: White slavery in the Mediterranean, the Barbary Coast and Italy, 1500-1800, London 2003
• Grant, J., “Rethinking the Ottoman "Decline": Military Technology Diffusion in the Ottoman Empire,Fifteenth to Eighteenth Centuries”, Journal of World History, Vol. 10, No. 1 (Spring, 1999), pp. 179-201
• Guilmartin , F.J., Gunpowder and Galleys; Changing Technology and Mediterranean Warfare at Sea in the Sixteenth Century, Cambridge 1974
• Guilmartin,John F. Jr., The Earliest Shipboard Gunpowder Ordnance: An Analysis of Its Technical Parameters and Tactical Capabilities [Review: The Journal of Military History, Vol. 71, No. 3 (Jul., 2007), pp. 649-669]
• Guilmartin, John, F., Gallions and Galleys, London 2002
• Guilmartin, John, F., “The tactics of the battle of Lepanto clarified”, www.angelfire.com/ga4/guilmartin.com
• Güleryüz, A., Kadirgadan Kalyona Osmanlida Yelken, Istanbul 2004
• Lesure, M., Lepante et la Crise de l' Empire Ottoman, Paris 1972
• Parry, John H., “Ships and Seamen in the Age of Discovery”, Caribbean Quarterly, Vol. 2, No. 1 (1951/1952), pp. 25-33
• Pryor, J.H., Geography, Technology and War: Studies in the Maritime History of the Mediterranean 649-1571, Cambridge 1988
• Rose, S., “Islam Versus Christendom: The Naval Dimension, 1000-1600”,The Journal of Military History, Vol. 63, No. 3 (Jul., 1999), pp. 561-578

Η πρόσληψη της ναυμαχίας στην τέχνη και τη λογοτεχνία
• Appelbaum, R., “War and Peace in "The Lepanto" of James VI and I”, Modern Philology, Vol. 97, No. 3 (Feb., 2000), pp. 333-363
• Blunt, A., El Greco's "Dream of Philip II": An Allegory of the Holy League, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 3, No. 1/2 (Oct., 1939 - Jan.,1940), pp. 58-69
• Bordoy Cerda, M., Mallorca, Lepanto y Cervantes, Palma 1971
• Davidson, B. F., “The Furti di Giove Tapestries Designed by Perino del Vaga for Andrea Doria”, The Art Bulletin, Vol. 70, No. 3 (Sep., 1988), pp. 424-450
• Dawkins, R. M., “A Picture of the Battle of Lepanto”, The Journal of Hellenic Studies, Vol. 50, Part 1 (1930), pp. 1-3
• da Costa Fontes, M., “The Batalha de Lepanto in the Portuguese Oral Tradition”, Hispanic Review, Vol. 47, No. 4 (Autumn, 1979), pp. 487-503
• Kelly, F. M., “Tintoretto's Sebastiano Veniero”, The Burlington Magazine for Connoisseurs, Vol. 62, No. 358 (Jan., 1933), pp. 36-37+41
• Sinding-Larsen, S., “The Changes in the Iconography and Composition of Veronese's Allegory of the Battle of Lepanto in the Doge's Palace”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 19, No. 3/4 (Jul. - Dec., 1956), pp. 298-302

Μουσεία και συλλογές που περιέχουν έργα ή υλικό που άπτεται της Ναυμαχίας της Ναυπάκτου
• Museo Naval de Madrid, armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/ciencia_museo/prefLang_es/ Πηγές
• Aparici y Garcia, Col. José, Colleción de documentos inéditos relativos a la célebre batalla de Lepanto, Madrid 1847
• Caetani, O., Diedo, G., La Battaglia di Lepanto, 1571, Palermo 1995
• Caoursin, W., Afendy, R., The History of the Turkish war with the Rhodians, Venetians, Egyptians, Persians and other nations, London 1683.
• Carraciolo, Ferrante, Commentari alle guerre fatti coi Turchi da don Giovanni d' Austria doppe che vene in Italia, Firenze 1581
• Γερονικολάου, Ε. «Γαλλόφωνοι περιηγητές στη Ναυπακτία» Ναυπακτιακά 6 (1992/93), 467-478.
• Γιαννόπουλου, I. , «Π περιήγησις του Εβλιά Τσελεμπή ανά την Στερεάν Ελλάδα», ΕΕΣΜ (1969/70), 173 κ.ε.
• Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών , Λόγιοι και λογογράφοι Ναυπακτίας :. Δ' Συμπόσιο Ναυπακτιακής Λογοτεχνίας, Ναύπακτος 20-21 Οκτωβρίου 2000, Αθήνα : Εταιρεία Ναυπακτιακών Μελετών, 2003. [Βρετανική Σχολή, 22/40.9]
• Excaerpta Cypria: materials for a History of Cyprus, transl. Claude Delaval, Cobham, Cambridge 1908
• Katip Çelebi, The History of the Maritime Wars of the Turks, transl. J.Mitchell, London 1831
• Maurand, J., Itineraire de J.Maurand d'Antibes a Constantinople (1544), Paris 1901
• Peçevi, I., Peçevi Tarihi, vol.1, Ankara 1981
• Πλουμίδη, Γ. Σ., «Έγγραφα για τη Βενετοκρατούμενη Ναύπακτο 1444-1510», ΕΕΒΣ, τ. ΛΘ'-Μ' (1972-73), 1444-1510.
• Scetti, Aurelio: The Journal of Aurelio Scetti: A Florentine Galley slave at Lepanto, trans. Luigi Monga, Tempe Arizona 2004
• Σάθας, Κ., Γυφτάκης Θ., Καμαρινόπουλος, Κ., Χρονικόν ανέκδοτον Γαλαξειδίου ή Ιστορία Αμφίσσης, Ναυπάκτου, Γαλαξειδίου, Λοιδορικίου και των περιχώρων, από των αρχαιοτάτων μέχρι των καθ' ημάς χρόνων : μετά των προλεγομένων και άλλων ιστορικών σημειώσεων : εν ω προσήρτηται πραγματεία και πίναξ ανέκδοτων νομισμάτων του Μεσαίωνος / νυν πρώτον εκδίδοντος Κωνσταντίνου Ν. Σάθα,... Αθήνα 1962 [17.135]
• Χασιώτης Ι.Κ., Ανέκδοτο "Βραχύ Χρονικό" για την ναυμαχία της Ναυπάκτου (1571). Ενα ιδιότυπο εικονογραφημένο κείμενο του Ιωάννου Αγιομαύρα (1578), Θεσσαλονίκη 1966 (Ανάτυπο από περιοδ. "Ελληνικά" τ.19 (1966), σ. 106-113) - ΚΝΕ Φ/9631
• Vargas-Hidalgo, R., Guerra y diplomacia en el Mediterranneo: Correspondencia in edita de Felipe II con Andrea Doria y Juan Andrea Doria, Madrid 2002 Παιδική Λογοτεχνία
Σίνου, Κ., Αθανασίου, Ε., Στο σταυροδρόμι της ημισελήνου. Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου, 7 Οκτωβρίου 1571, Κέδρος, Αθήνα 2010.

Δικτυογραφία

Ιστότοποι

Ιστότοπος Μνημείων Αχαϊας-Αιτωλοακαρνανίας
Ιστότοπος Γυμνασίου Γαβαλούς
• Ιστότοπος Ιστορικής-Αρχαιολογικής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος
Ο Άγνωστος ΠατραΪκός (Blog Γ. Καρέλα)
Ιστοσελίδα Δήμου Ναυπακτίας