Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • Ιταλικά
  • Ισπανικά

Χρονολόγιο

Τέλος 12ου-αρχές 11ου αι. π.Χ.
Κατάληψη περιοχής από το δωρικό φύλο των Οζολών Λοκρών- για την περαίωση στην Πελοπόννησο κατασκευάζουν πλοία δίνοντας έτσι το όνομα στη Ναύπακτο

456-454 π.Χ.
Στη Ναύπακτο, που μέχρι τότε παραμένει στα χέρια των Οζολών Λοκρών, εγκαθίστανται, με παρέμβαση των Αθηναίων, Μεσσήνιοι που εκδιώχθηκαν από τις πατρίδες τους κατά την εξάπλωση της σπαρτιατικής ηγεμονίας.

431-404 π.Χ.
Πελοποννησιακός πόλεμος: ο έλεγχος της Ναυπάκτου και άρα της εισόδου του Κορινθιακού σημείο διαμάχης μεταξύ σπαρτιατικού και αθηναϊκού συνασπισμού.

369 π.Χ.
Με την αποδυνάμωση της Αθήνας οι Μεσσήνιοι της Ναυπάκτου εξαναγκάζονται από τους Λακεδαιμόνιους να την παραχωρήσουν εκ νέου στους Οζολούς Λοκρούς, μετακινούμενοι προς τη Σικελία.

371-361 π.Χ.
Πρόσκαιρη κυριαρχία Αχαιών στη δίνη στης σύγκρουσης Θήβας και Σπάρτης.

361 π.Χ.
Εξάπλωση Θηβαϊκής ηγεμονίας. Ο Επαμεινώνδας εγκαθιστά στη Ναύπακτο θηβαϊκή φρουρά.

191 π.Χ.
Αρχή ρωμαιοκρατίας. Η Ναύπακτος ξανά στα χέρια των Λοκρών και υπό τον έλεγχο της Πάτρας.

6ος αι. μ.Χ.
Αρχιτεκτονική ανάκαμψη επί Ιουστινιανού.

6ος-10ος αι.
Σλαβικές επιδρομές

10ος αι.
Η Ναύπακτος υπάγεται στο Θέμα Ελλάδος

12ος αι.
Η Ναύπακτος υπάγεται στο Θέμα Νικοπόλεως

1204-1210
Σύντομη παρουσία Ενετών μετά τη Δ' Σταυροφορία. Η Ναύπακτος αναφέρεται πρώτη φορά ως Nepanto, αργότερα Lepanto.

1210-1294
Η Ναύπακτος υπάγεται στο Δεσποτάτο της Ηπείρου

1294
Η Ναύπακτος δίνεται ως προίκα στον Φίλιππο τον Ταραντινότης δυναστείας των Ανδεγαυών (Anjou) που νυμφεύεται την κόρη του Νικηφόρου Δούκα Κομνηνού, Θάμαρ.

1321-1361
Εναλλασσόμενη επικυριαρχία Ανδεγαυών και Δεσποτάτου της Ηπείρου.

1361-1407
Η Ναύπακτος, όπως και η λοιπή Αιτωλοακαρνανία, περνά στα χέρια Αλβανών ηγεμόνων (της δυναστείας των Μπούα)

1407-1499
Α' Ενετοκρατία

1499-1686
Οθωμανοκρατία

1686-1699
Β' Ενετοκρατία

1699-1821
Οθωμανοκρατία

1829
Η Ναύπακτος περνά στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος